اطلاعات بیلبورد

نام محور:مهرشهر انتهای بلوار ارم پایین تر از فرودگاه پیام
جهت دید :مسیر رفت و برگشت
وضعیت روشنایی :
وضعیت اکران :
مساحت :45 مترمربع
ابعاد :300 * 1500
تعرفه ماهیانه (ریال) :

محورهای بیشتر

بازدید: 64