اطلاعات بیلبورد

میدان سپاه روبروی بانک کشاورزی400*600
میدان حصارک جنب دانشگاه خوارزمی 300*600
سه راه تهران ورودی فاز4مهرشهر 400*600
خط چهارم حصار400*700
جاده قدیم هشتگرد ورودی سهیلیه300*600
جاده قدیم هشتگرد ورودی چهارباغ300*600
طالقانی جنوبی جنب بیمارستان قائم300*600
جاده چالوس میدان امیرکبیر600*400
ورودی پل کردان300*800
مقابل امامزاده طاهر350*250

اطلاعات بیلبورد

اتوبان تهران کرج ورودی شهر کرج300*4000
اتوبان کرج تهران کیلومتر5400*1000
هشتگرد میدان امام حسین400*700
نظرآباد میدان مدرس400*300 دووجهی
جاده قدیم هشتگرد سه راه هیو300*700
جاده قدیم هشتگرد ورودی نظرآباد500*300
شهرجدید هشتگرد ورودی فشند300*700
نظرآباد ورودی شهر تنکمان300*300
جاده برغان سه راه چندار400*500

بازدید: 270