اطلاعات بیلبورد

نام محور:انتهای آزادراه همت غرب
ورودی محور تهران – کرج
جهت دید:
وضعیت روشنایی:
وضعیت اکران:
مساحت:90 متر مربع
ابعاد:600*1500
تعرفه ماهیانه (ریال):250/000/000

محورهای بیشتر

بازدید: 65