اطلاعات بیلبورد

نام محور:ورودی چالوس
جهت دید :مسیررفت
وضعیت روشنایی :نوردار
وضعیت اکران :رفت آبان 97 به مدت یکسال
برگشت 15 اسفند97 تا 15 خرداد 98
مساحت :250 مترمربع
ابعاد :630 * 3510 – 315 * 730
تعرفه ماهیانه (ریال) :

بازدید: 86