اطلاعات بیلبورد

نام محور:جاده هراز سه دستگاه بیلبورد
جهت دید :مسیر رفت
وضعیت روشنایی :
وضعیت اکران :بهنوش شهریور98
مساحت :60 مترمربع
ابعاد :500 * 1200
تعرفه ماهیانه (ریال) :

محورهای بیشتر

بازدید: 179