اطلاعات بیلبورد

نام محور:جاده هراز سه دستگاه بیلبورد
جهت دید :مسیر رفت
وضعیت روشنایی :
وضعیت اکران :دینگ – شش و شش
مساحت :60 مترمربع
ابعاد :500 * 1200
تعرفه ماهیانه (ریال) :80/000/000

محورهای بیشتر

بازدید: 100