اطلاعات بیلبورد

نام محور:اتوبان کرج – قزوین
محدوده آبیک
جهت دید:مسیر رفت و برگشت
وضعیت روشنایی:دارد
وضعیت اکران:
مساحت:90 متر مربع
ابعاد:600*1500
تعرفه ماهیانه (ریال):80/000/000

محورهای بیشتر

بازدید: 63