اطلاعات بیلبورد

نام محور:کرج قزوین قبل از مهرشهر
جهت دید:برگشت
وضعیت روشنایی:دارد
وضعیت اکران:
مساحت:220 مترمربع
ابعاد:900*24.50
تعرفه ماهیانه (ریال):450/000/000

محورهای بیشتر

بازدید: 32