اطلاعات بیلبورد

نام محور:ابتدای محور نور چمستان
جهت دید :رفت
وضعیت روشنایی :دارد
وضعیت اکران :این محور به طور کل 4 عدد تابلو دووجهی
مساحت :32 مترمربع دووجهی
ابعاد :400*800
تعرفه ماهیانه(ریال) :هروجه 30/000/000

محورهای بیشتر

بازدید: 75