کانون تبلیغات اتحاد نوین

با افتخار و اقتدار ثبت رکورد کوتاهترین زمان نصب بزرگترین پل عابر پیاده بدون پایه وسط در ایران در ۸ دقیقه بدون حتی ۱ سانتیمتر خطا واقع در اتوبان تهران کرج منطقه جهان نما در تاریخ ۵ بهمن سال ۱۳۹۷ ساعت ۶ صبح توسط پرسنل، مدیران و مهندسین زحمت کش و پرتوان گروه صنعتی و تبلیغاتی اتحاد نوین راه با همکاری پلیس راه و اداره حمل و نقل پایانه های استان البرز و سایر عوامل به سرانجام رسید

اشتراک گذاری:
    
اتصال اینترنت وجود ندارد