اطلاعات بیلبورد

نام محور:منطقه گرمدره پل عابر دو عدد تابلو
جهت دید:رفت و برگشت
وضعیت روشنایی:
وضعیت اکران:
مساحت:70 متر مربع
ابعاد:350*2000
تعرفه ماهیانه (ریال):

محورهای بیشتر

بازدید: 86