اطلاعات بیلبورد

نام محور:منطقه کلاک پل عابرهرپل دوعدد تابلو
جهت دید:رفت و برگشت
وضعیت روشنایی:
وضعیت اکران:
مساحت:72 متر مربع
ابعاد:400*1800
تعرفه ماهیانه (ریال):

محورهای بیشتر

بازدید: 100