اطلاعات بیلبورد

نام محور:بزرگترین نما آگهی کشور
میدان ولیعصر تهران
جهت دید:
وضعیت روشنایی:
وضعیت اکران:
مساحت:1046 متر مربع
ابعاد:
تعرفه ماهیانه (ریال):

محورهای بیشتر

بازدید: 74