اطلاعات بیلبورد

نام محور:بزرگترین نما آگهی کشور
میدان ولیعصر تهران
مساحت:1046 متر مربع

محورهای بیشتر

بازدید: 475