اطلاعات بیلبورد

نام محور:پل عابر ماهدشت به اشتهارد
جهت دید:رفت و برگشت
وضعیت روشنایی:ندارد
وضعیت اکران:
مساحت:45 مترمربع
ابعاد:15*3
تعرفه ماهیانه (ریال) :

بازدید: 177