اطلاعات بیلبورد

 • نام محور:
 • جهت دید:
 • وضعیت روشنایی:
 • وضعیت اکران:
 • مساحت:
 • ابعاد:
 • تعرفه ماهیانه:
 • منطقه جهان نما پل عابرهرپل دوعدد تابلو
 • رفت و برگشت
 • 72 مترمربع
 • 400*1800

محورهای بیشتر

بازدید: 65