اطلاعات بیلبورد

نام محور:منطقه جهان نما پل عابرهرپل دوعدد تابلو
جهت دید:رفت و برگشت
وضعیت روشنایی:
وضعیت اکران:
مساحت:72 مترمربع
ابعاد:400*1800
تعرفه ماهیانه:

محورهای بیشتر

بازدید: 152