اطلاعات بیلبورد

 • نام محور:
 • جهت دید:
 • وضعیت روشنایی:
 • وضعیت اکران:
 • مساحت:
 • ابعاد:
 • تعرفه ماهیانه:
 • سه دستگاه پل عابرهرپل دوعدد تابلو
 • رفت و برگشت
 • 72 مترمربع
 • 400*1800
 • 700/000/000

محورهای بیشتر

متن اطلاعات مورد نظر در این بخش قرار خواهد گرفت.

بازدید: 50