اطلاعات بیلبورد

نام محور:اتوبان کرج – قزوین
پل سواره گذر کردان
جهت دید:رفت و برگشت
وضعیت روشنایی:دارد
وضعیت اکران:
مساحت:82 مترمربع
ابعاد:
تعرفه ماهیانه (ریال):

محورهای بیشتر

بازدید: 178