اطلاعات بیلبورد

نام محور:اتوبان کرج – قزوین
سه راه آبیک (پل عابر پیاده)
جهت دید:برگشت
وضعیت روشنایی:دارد
وضعیت اکران:
مساحت:84 متر مربع
ابعاد:
تعرفه ماهیانه (ریال):100/000/000

محورهای بیشتر

بازدید: 66