اطلاعات بیلبورد

نام محور:محور کرج – هشتگرد
تقاطع چهار باغ (ورودی چهار باغ)
جهت دید:رفت
وضعیت روشنایی:
وضعیت اکران:
مساحت:
ابعاد:1500*300
تعرفه ماهیانه (ریال):25/000/000

محورهای بیشتر

بازدید: 56