اطلاعات بیلبورد

نام محور: هشتگرد تقاطع سهیلیه (ورودی سهیلیه)
جهت دید:رفت
وضعیت روشنایی:
دارد
وضعیت اکران:
مساحت:45مترمربع
ابعاد:300*1500
تعرفه ماهیانه(ریال):25/000/000

محورهای بیشتر

بازدید: 68