اطلاعات بیلبورد

نام محور:محور کرج – هشتگرد
تقاطع تهران دشت (ورودی تهران دشت)
جهت دید:رفت
وضعیت روشنایی:دارد
وضعیت اکران:
مساحت:51 متر مربع
ابعاد:
تعرفه ماهیانه (ریال):25/000/000

محورهای بیشتر

بازدید: 40