اطلاعات بیلبورد

نام محور:محورکرج قزوین محدوده حصارک
جهت دید:برگشت
وضعیت روشنایی:دارد
وضعیت اکران:
مساحت:220 مترمربع
ابعاد:900*24.50
تعرفه ماهیانه (ریال):

محورهای بیشتر

بازدید: 191