اطلاعات بیلبورد

نام محور:ورودی خروجی کرج از جاده مخصوص منطقه گرمدره ( سازه مدرن تک پایه لوله ای دیسکی)
جهت دید :رفت و برگشت دووجهی
وضعیت روشنایی :دردست اقدام
وضعیت اکران :
مساحت :40 مترمربع
ابعاد :450 * 900
تعرفه ماهیانه (ریال) :

محورهای بیشتر

بازدید: 114