اطلاعات بیلبورد

 • نام محور :
 • جهت دید :
 • وضعیت روشنایی :
 • وضعیت اکران :
 • مساحت :
 • ابعاد :
 • تعرفه ماهیانه (ریال) :
 • از فیروزکوه تا ابتدای آزادراه پردیس
 • رفت و برگشت

 • 60 مترمربع
 • نام محور :
 • جهت دید :
 • وضعیت روشنایی :
 • وضعیت اکران :
 • مساحت :
 • ابعاد :
 • تعرفه ماهیانه (ریال) :
 • محور تهران فیروزکوه 12 دستگاه بیلبورد
 • رفت و برگشت
 • 60 مترمربع

محورهای بیشتر

بازدید: 99