اطلاعات بیلبورد

نام محور :پیشانی پل بیلقان
جهت دید :رفت
وضعیت روشنایی :دارد
وضعیت اکران :
مساحت :72 مترمربع
ابعاد :520 * 1470
تعرفه ماهیانه (ریال) :

بازدید: 165