اطلاعات بیلبورد

 • نام محور :
 • جهت دید :
 • وضعیت روشنایی :
 • وضعیت اکران :
 • مساحت :
 • ابعاد :
 • تعرفه ماهیانه (ریال) :
 • پیشانی پل بیلقان
 • رفت
 • دارد
 • 72 مترمربع
 • 520 * 1470

بازدید: 66