اطلاعات بیلبورد

نام محور:ورودی چالوس
جهت دید :مسیررفت
وضعیت روشنایی :نوردار
وضعیت اکران :
مساحت :هروجه 250 مترمربع
ابعاد :630 * 3510 – 315 * 730
تعرفه ماهیانه (ریال) :

بازدید: 214