اطلاعات بیلبورد

نام محور:محور کرج – هشتگرد
جاده قدیم . ورودی شهرک الهیه
جهت دید:رفت و برگشت
وضعیت روشنایی:
وضعیت اکران:
مساحت: دوعدد تابلو هرکدام به مساحت 45 مترمربع
ابعاد:دوعدد تابلو 15*3
تعرفه ماهیانه (ریال):

محورهای بیشتر

بازدید: 109