اطلاعات بیلبورد

نام محور :از فیروزکوه تا ابتدای آزادراه پردیس
جهت دید :رفت و برگشت
وضعیت روشنایی :
وضعیت اکران :
مساحت :60 مترمربع
ابعاد :
تعرفه ماهیانه (ریال) :
نام محور :محور تهران فیروزکوه 12 دستگاه بیلبورد
جهت دید :رفت و برگشت
وضعیت روشنایی :
وضعیت اکران :
مساحت :60 مترمربع
ابعاد :
تعرفه ماهیانه (ریال) :

محورهای بیشتر

بازدید: 179