اطلاعات بیلبورد

نام محور:مشکین دشت
جهت دید :
وضعیت روشنایی :
وضعیت اکران :
مساحت :15 مترمربع
ابعاد :500*300
تعرفه ماهیانه (ریال) :

محورهای بیشتر

بازدید: 55