اطلاعات بیلبورد

نام محور:محور نور – چمستان
جهت دید:مسیر رفت و روبروی بازار مبل اقبال
وضعیت روشنایی:دارد
وضعیت اکران:این محور به طور کل 4 عدد تابلو دووجهی
مساحت:32 متر مربع
ابعاد:
تعرفه ماهیانه (ریال):

محورهای بیشتر

بازدید: 127