اطلاعات بیلبورد

نام محور:اتوبان کرج – قزوین
ورودی شهر گلسار (پل عابر پیاده)
جهت دید:رفت
وضعیت روشنایی:دارد
وضعیت اکران:
مساحت:80 متر مربع
ابعاد:
تعرفه ماهیانه (ریال):

محورهای بیشتر

بازدید: 132