اطلاعات بیلبورد

نام محور:اتوبان کرج – قزوین
پل سواره گذر کردان
جهت دید:
وضعیت روشنایی:دارد
وضعیت اکران:
مساحت:82 مترمربع
ابعاد:
تعرفه ماهیانه (ریال):هروجه 12/000/000

محورهای بیشتر

بازدید: 41