اطلاعات بیلبورد

نام محور:محور کرج – هشتگرد
تقاطع سعید آباد (ورودی سعید آباد)
جهت دید:رفت
وضعیت روشنایی:دارد
وضعیت اکران:
مساحت:
ابعاد:1500*300
تعرفه ماهیانه (ریال):25/000/000

محورهای بیشتر

بازدید: 44